Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Projekty PO WER 2.9

Rozwój ekonomii społecznej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) stanowi odpowiedź na wyzwania i jednocześnie instrument realizacji Strategii Europa 2020. Program uwzględnia stojące przed Europą długofalowe wyzwania związane z globalizacją, rozwojem ekonomicznym, jakością polityk publicznych, zjawiskami demograficznymi, czy inwestycjami w kapitał ludzki.

Program dostępny jest pod adresem:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/49709/PO_WER_27_12_2017.pdf

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych działanie 2.9 to Rozwój ekonomii społecznej. Celami tego działania są:

  1. Wzrost liczby podmiotów ekonomii społecznej korzystających ze zwrotnych instrumentów finansowych.
  2. Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej.
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dostępny jest pod adresem:
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/
 
Projekty realizowane przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w ramach działania 2.9:
 
 
Pozostałe projekty:
Data utworzenia: 2018-03-05 09:48:11 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2018-03-05 11:50:43 przez: Filip Kołodziejski

Tagi:

Polecamy