Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Posiedzenie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej - 26 kwietnia 2017 r.

W dniu 26 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W załączeniu znajduje się agenda, protokół i materiały z posiedzenia, a także uchwały, które zostały podjęte w trakcie spotkania.

 

>>>Agenda<<<   >>>Protokół z posiedzenia<<<   >>>Założenia do ustawy_ES<<<

>>>Tabela weryfikacji PS<<<   >>>Uchwała nr 4 KKRES<<<   >>>Uchwała nr 5 KKRES<<<

Data utworzenia: 2016-10-05 11:22:24 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2017-07-10 09:17:14 przez: Anna Moskwa

O Komitecie

Komitet jest organem pomocniczym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
i stanowi instytucjonalizację dialogu obywatelskiego w dziedzinie ekonomii społecznej, umożliwiając tworzenie rozwiązań w sposób partycypacyjny, w porozumieniu z teoretykami i praktykami, reprezentującymi administrację rządową i samorządową, sektor ekonomii społecznej, środowiska naukowe, partnerów społecznych, instytucje finansowe, przyczyniając się do społecznej legitymizacji wrażanych rozwiązań oraz zapewnienia spójności działań w sferze publicznej w obszarze ekonomii społecznej.

 

Przewodnicząca

Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pierwszy zastępca przewodniczącego

Przemysław Piechocki – drugi zastępca przewodniczącego podmioty ekonomii społecznej

 

Kontakt

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
tel. 22 693 47 59

Fax. 22 693 46 60

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00‐513 Warszawa
e-mail: pozytek@mrpips.gov.pl

 

Prawne podstawy działania 

Zarządzenie nr 7 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Uchwała Nr 1 Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej z dnia 4 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Prac Komitetu.

 

Data utworzenia: 2016-10-05 11:22:24 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2017-07-10 09:17:14 przez: Anna Moskwa

Polecamy