Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Pierwsze spotkanie Komitetu Konsultacyjnego

Dzisiaj miało miejsce pierwsze spotkanie Komitetu Konsultacyjnego projektu systemowego Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. W skład Komitetu wchodzą m. in. przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Związku Powiatów Polskich, Kancelarii Prezydenta RP, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Ministerstw: Pracy i Polityki Społecznej, Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych. Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego (MPiPS) Krzysztof Więckiewicz omówił rolę Komitetu i jego funkcje: konsultacyjną i opiniodawczą. Założenia zaprezentowali przedstawiciele Partnerów projektu. Termin następnego spotkania został wyznaczony na 13 czerwca 2012 r.

Tagi:

Polecamy