Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Od wykluczenia do aktywizacji - wyniki konkursów

31 stycznia 2019 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert w ramach programu ”Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019”:

  1. "Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej" - edycja 2019 r.
  2. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno - zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej" - edycja 2019 r.
  3. "Aktywna Młodzież - działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym"- edycja 2019 r.
  4. "Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej”.   Z uwagi na brak złożonych ofert konkurs nie został rozstrzygnięty.

 Podmioty, które otrzymały dofinansowanie zostaną w najbliższych dniach poinformowane o dalszych etapach procedury zmierzającej do zawarcia umów o dofinansowanie.

Do pobrania:

"Nowy profil usług w Klubie Integhracji Społecznej" -  wyniki

"Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej" - wyniki

"Aktywna Młodzież" - działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" - wyniki

Data utworzenia: 2019-02-07 15:17:25 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2019-02-19 13:52:13 przez: Filip Kołodziejski

Tagi:

Polecamy