Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Od wykluczenia do aktywizacji - wyniki konkursów

Wyniki uzupełniających otwartych konkursów ofert w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019”

Z uwagi na niewyczerpanie wszystkich środków zaplanowanych na dofinansowanie projektów w ramach konkursów „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019” rozstrzygniętych w dniu 31 stycznia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił 26 lutego 2019 r. uzupełniające otwarte konkursy ofert.
Zostały one rozstrzygnięte w dniu 29 kwietnia 2019 r. Ze szczegółowymi wynikami można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa: 
https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-uzupelniajacych-otwartych-konkursow-ofert-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-aktywizacji-program-pomocy-osobom-wykluczonym-spolecznie-i-zawodowo-edycja-2019
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data utworzenia: 2019-02-07 15:17:25 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2019-06-11 15:07:17 przez: Filip Kołodziejski

31 stycznia 2019 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert w ramach programu ”Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019”:

  1. "Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej" - edycja 2019 r.
  2. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno - zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej" - edycja 2019 r.
  3. "Aktywna Młodzież - działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym"- edycja 2019 r.
  4. "Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej”.   Z uwagi na brak złożonych ofert konkurs nie został rozstrzygnięty.

 Podmioty, które otrzymały dofinansowanie zostaną w najbliższych dniach poinformowane o dalszych etapach procedury zmierzającej do zawarcia umów o dofinansowanie.

Do pobrania:

"Nowy profil usług w Klubie Integhracji Społecznej" -  wyniki

"Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej" - wyniki

"Aktywna Młodzież" - działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" - wyniki

Data utworzenia: 2019-02-07 15:17:25 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2019-06-11 15:07:17 przez: Filip Kołodziejski

Tagi:

Polecamy