Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Jesteś tutaj: Main Page / News
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

News

Zapytania ofertowe

08.03.2018

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na opracowanie i aktualizację narzędzi audytu wykorzystywanych w procesie akredytacji OWES, w tym metodologii monitoringu i audytu.

Zaproszenie na spotkanie regionalne "Bliżej Funduszy Europejskich" - Kraków, 9.03.2018 r.

27.02.2018

Spotkanie poświęcone będzie projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zachęcamy do udziału.

Nabór na wolne stanowisko pracy

16.02.2018

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze na stanowisko specjalisty/-tki ds. badań i przygotowania ogólnodostępnego narzędzia informatycznego do monitorowania sektora ekonomii społecznej

Zaproszenie na spotkanie regionalne "Bliżej Funduszy Europejskich" - Łódź, 20.02.2018 r.

13.02.2018

Spotkanie poświęcone będzie projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zachęcamy do udziału.

Akredytacja OWES

12.02.2018

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą przyznania oraz przedłużenia akredytacji AKSES.

Nr rachunku bankowego Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego

29.01.2018

Informujemy o zmianie numeru rachunku bankowego Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego

Wybór partnera do projektu w ramach PO WER

18.01.2018

Rozstrzygnięty został nabór partnerów do projektu pozakonkursowego, partnerskiego w ramach Działania 2.9 "Rozwój ekonomii społecznej" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (typ projektu: Budowa i rozwój istniejących znaków jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego wspierających rozwój ekonomii społecznej).

Nabór wniosków o przyznanie akredytacji AKSES - edycja 2017/2018

21.12.2017

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym Ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie akredytacji AKSES.

Przyjęcie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

04.12.2017

29 listopada 2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjęła Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018-2020. Jest to już drugi program współpracy opracowany przez MRPiPS.

Problemy techniczne - brak kontaktu telefonicznego z departamentem

27.11.2017

Trwa rozwiązywanie problemu. Przepraszamy za utrudnienia.

Ewaluacja projektu

22.11.2017

Zapytanie ofertowe na dokonanie oceny zastosowanych metod konsultacji ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"

Strategie, Programy i Fundusze

08.11.2017

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia

Tagi:

We recommend