Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Jesteś tutaj: Main Page / News
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

News

Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek

09.07.2018

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu(Dz. U. poz. 1209), zostało opracowane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2494).

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu w ramach konsultacji publicznych projektu aktualizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, które odbędzie się 17 lipca 2018 r.

05.07.2018

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego - do 12 lipca br.

Ponowny nabór na wolne stanowisko pracy

04.07.2018

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert na stanowisko ds. audytu w projekcie pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Lista PS

28.06.2018

Lista przedsiębiorstw społecznych, to lista podmiotów, które nie dzielą zysku, ale przeznaczają go na cele społeczne. Np. na rzecz społeczności lokalnej lub na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które pracują w tym przedsiębiorstwie.

"Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016"

07.06.2018

Opracowanie przygotowane przez GUS. Zachęcamy do lektury.

Posiedzenie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej - 26 kwietnia 2017 r.

07.06.2018

Agenda, protokół, materiały z posiedzenia, a także podjęte uchwały.

Rekrutacja na ogólnopolskie spotkanie sieciujące OWES

05.06.2018

Do 6 czerwca można wysyłać zgłoszenia na Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące OWES, które odbędzie się 12-13 czerwca w ramach projektu Forum aktywności OWES.

Zaproszenie na spotkanie regionalne "Bliżej Funduszy Europejskich" - Olsztyn, 15 czerwca 2018 r.

30.05.2018

Spotkanie poświęcone będzie projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zachęcamy do udziału.

Zaproszenie na spotkanie regionalne "Bliżej Funduszy Europejskich" - Opole, 17 maja 2018 r.

07.05.2018

Spotkanie poświęcone będzie projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zachęcamy do udziału.

Zaproszenie na spotkanie regionalne "Bliżej Funduszy Europejskich" - Bydgoszcz, 26 kwietnia 2018 r.

17.04.2018

Spotkanie poświęcone będzie projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zachęcamy do udziału.

Nabór na wolne stanowisko pracy

04.04.2018

Stanowisko ds. badań i przygotowania ogólnodostępnego narzędzia informatycznego do monitorowania sektora ekonomii społecznej

Zaproszenie na spotkanie regionalne "Bliżej Funduszy Europejskich" - Rzeszów, 17.04.2018 r.

04.04.2018

Spotkanie poświęcone będzie projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zachęcamy do udziału.

Zaktualizowany wykaz akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

27.03.2018

W dniu 20 marca 2018 r. zaktualizowany został wykaz OWES. Zapraszamy do zapoznania się.

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych

27.03.2018

Uprzejmie informujemy, że ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2494) wchodzi w życie w dniu 31 marca 2018 r.

Tagi:

We recommend