Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Nabór ekspertów do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poszukuje ekspertów, którzy ocenią wnioski składane w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój w zakresie innowacji społecznych oraz mobilności ponadnarodowej. Zainteresowane osoby powinny złożyć odpowiednie dokumenty do 20 sierpnia 2015 r.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poszukuje kandydatów na ekspertów PO WER w zakresie innowacji społecznych:

 1. Innowacje społeczne – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo;
 2. Innowacje społeczne – edukacja dzieci i młodzieży;
 3. Innowacje społeczne – funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia;
 4. Innowacje społeczne – inwestycje w zdolności instytucjonalne i efektywność usług publicznych;
 5. Innowacje społeczne – poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców;
 6. Innowacje społeczne – włączenie społeczne;
 7. Innowacje społeczne – szkolnictwo wyższe;

oraz w zakresie mobilności ponadnarodowej:

 1. Mobilność ponadnarodowa – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo i włączenie społeczne;
 2. Mobilność ponadnarodowa – edukacja dzieci i młodzieży oraz szkolnictwo wyższe;
 3. Mobilność ponadnarodowa – inwestycje w zdolności instytucjonalne i efektywność usług publicznych;
 4. Mobilność ponadnarodowa – poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronach POWER:

- Ogłoszenie naboru kandydatów na ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie innowacji społecznych

- Ogłoszenie naboru kandydatów na ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie mobilności ponadnarodowej

 

Tagi:

Polecamy