Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

DEPARTMENT OF SOCIAL ECONOMY
AND SOLIDAR

Unit responsible for the implementation and promotion of the solutions adopted


more about the department

News

20.06.2018

Nabór na wolne stanowisko pracy

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert na stanowisko ds. audytu w projekcie pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

07.06.2018

"Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016"

Opracowanie przygotowane przez GUS. Zachęcamy do lektury.

07.06.2018

Posiedzenie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej - 26 kwietnia 2017 r.

Agenda, protokół, materiały z posiedzenia, a także podjęte uchwały.

05.06.2018

Rekrutacja na ogólnopolskie spotkanie sieciujące OWES

Do 6 czerwca można wysyłać zgłoszenia na Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące OWES, które odbędzie się 12-13 czerwca w ramach projektu Forum aktywności OWES.

30.05.2018

Zaproszenie na spotkanie regionalne "Bliżej Funduszy Europejskich" - Olsztyn, 15 czerwca 2018 r.

Spotkanie poświęcone będzie projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zachęcamy do udziału.

Operations

Contact

Ministry of Labour
and Social Policy
Department of Public Benefit

Ul. Żurawia 4a
tel.: (+48 22) 693 47 59
fax.:(+48 22) 693 46 60
00-503 Warszawa
e-mail: pozytek@mpips.gov.pl

We recommend