Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

DEPARTMENT OF SOCIAL ECONOMY
AND SOLIDAR

Unit responsible for the implementation and promotion of the solutions adopted


more about the department

News

11.05.2019

Zaproszenie na cykl spotkań konsultacyjno-informacyjnych dotyczących systemu wsparcia ekonomii społecznej

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej zaprasza na cykl spotkań konsultacyjno-informacyjnych dotyczących m.in. zmian w Standardach OWES oraz przyszłości systemu wsparcia ekonomii społecznej.

09.05.2019

Spotkanie sieciujące dla doradców kluczowych OWES - 12 i 13 czerwca 2019 r.

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu.

29.04.2019

Od wykluczenia do aktywizacji - wyniki konkursów

Ogłoszone zostały wyniki konkursów uzupełniających w programie "Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo." edycja 2019. Dofinansowanie uzyskało 16 ofert. Dzięki ich realizacji wsparcie otrzyma ok. 860 osób. Szczegóły:

06.05.2019

III OFESiS

Dostępny jest już formularz rejestracyjny dla osób zainteresowanych uczestnictwem w III Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Zapraszamy przedstawicieli różnych podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej a także instytucji, które zaangażowane są w tworzenie i wspieranie systemu ekonomii społecznej w Polsce. Rejestracja trwa do 22 maja br.

Operations

Contact

Ministry of Labour
and Social Policy
Department of Public Benefit

Ul. Żurawia 4a
tel.: (+48 22) 693 47 59
fax.:(+48 22) 693 46 60
00-503 Warszawa
e-mail: pozytek@mpips.gov.pl

We recommend