Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

DEPARTMENT OF SOCIAL ECONOMY
AND SOLIDAR

Unit responsible for the implementation and promotion of the solutions adopted


more about the department

News

18.09.2018

Zaproszenie na spotkanie regionalne z cyklu Bliżej Funduszy Europejskich w Katowicach, 28 września 2018 r.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu.

11.09.2018

Międzynarodowy projekt w zakresie przedsiębiorczości społecznej

"INSPIRE - Introducing Social Entrepreneurship in Indonesian HEI" to tytuł projektu upowszechniającego europejskie doświadczenia w zakresie przedsiębiorczości społecznej w szkołach wyższych w Indonezji.

03.09.2018

Ponowny nabór na wolne stanowisko pracy

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert na stanowisko ds. audytu w projekcie pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

28.08.2018

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia i nadsyłania zgłoszeń. nabór trwa do 12 września br.

21.08.2018

FAQ - pytania i odpowiedzi dot. fundacji nadzorowanych przez MRPiPS

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami dot. fundacji nadzorowanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Operations

Contact

Ministry of Labour
and Social Policy
Department of Public Benefit

Ul. Żurawia 4a
tel.: (+48 22) 693 47 59
fax.:(+48 22) 693 46 60
00-503 Warszawa
e-mail: pozytek@mpips.gov.pl

We recommend