Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

DEPARTMENT OF SOCIAL ECONOMY
AND SOLIDAR

Unit responsible for the implementation and promotion of the solutions adopted


more about the department

News

13.11.2018

Informacja o systemie STRATEG

STRATEG to system stworzony przez GUS na potrzeby programowania i monitorowania polityki rozwoju. Zgromadzono w nim wskaźniki wykorzystywane do monitorowania realizacji strategii obowiązujących w Polsce (na poziomie krajowym, ponadregionalnym i wojewódzkim) oraz w Unii Europejskiej (strategia Europa 2020).

07.11.2018

Zaproszenie na spotkanie regionalne z cyklu Bliżej Funduszy Europejskich, 20 listopada br. w Gorzowie Wielkopolskim

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu.

22.10.2018

Lista przedsiębiorstw społecznych

Publikujemy zaktualizowaną listę przedsiębiorstw społecznych. Stan na 23 października 2018 r., uwzględnia dane z 16 województw. Lista przedsiębiorstw społecznych, to lista podmiotów, które nie dzielą zysku, ale przeznaczają go na cele społeczne.

22.10.2018

Skład Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji

Zachęcamy do zapoznania się.

Operations

Contact

Ministry of Labour
and Social Policy
Department of Public Benefit

Ul. Żurawia 4a
tel.: (+48 22) 693 47 59
fax.:(+48 22) 693 46 60
00-503 Warszawa
e-mail: pozytek@mpips.gov.pl

We recommend