Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

DEPARTMENT OF SOCIAL ECONOMY
AND SOLIDAR

Unit responsible for the implementation and promotion of the solutions adopted


more about the department

News

27.12.2017

Niedostępność systemu Organizacji Pożytku Publicznego

Z powodu prac technicznych w dniach 28-29.12.2017 r. strony systemu Organizacji Pożytku Publicznego (https://opp.mpips.gov.pl/) będą niedostępne.

21.12.2017

Nabór wniosków o przyznanie akredytacji AKSES - edycja 2017/2018

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym Ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie akredytacji AKSES.

27.11.2017

Problemy techniczne - brak kontaktu telefonicznego z departamentem

Trwa rozwiązywanie problemu. Przepraszamy za utrudnienia.

23.11.2017

Zapytania ofertowe

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy w projekcie Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

04.12.2017

Przyjęcie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

29 listopada 2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjęła Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018-2020. Jest to już drugi program współpracy opracowany przez MRPiPS.

Operations

Contact

Ministry of Labour
and Social Policy
Department of Public Benefit

Ul. Żurawia 4a
tel.: (+48 22) 693 47 59
fax.:(+48 22) 693 46 60
00-503 Warszawa
e-mail: pozytek@mpips.gov.pl

We recommend