Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

DEPARTMENT OF SOCIAL ECONOMY
AND SOLIDAR

Unit responsible for the implementation and promotion of the solutions adopted


more about the department

News

22.03.2019

Lista przedsiębiorstw społecznych

Publikujemy zaktualizowaną listę przedsiębiorstw społecznych za luty 2019 r. Lista przedsiębiorstw społecznych, to lista podmiotów, które nie dzielą zysku, ale przeznaczają go na cele społeczne.

20.03.2019

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem postępowania przeprowadzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach projektu System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego.

13.03.2019

Nabór na wolne stanowisko pracy

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania aplikacji na stanowisko ds. wdrażania i monitorowania standardów akredytacji w projekcie pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

08.03.2019

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 - ogłoszenie konkursu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019

Operations

Contact

Ministry of Labour
and Social Policy
Department of Public Benefit

Ul. Żurawia 4a
tel.: (+48 22) 693 47 59
fax.:(+48 22) 693 46 60
00-503 Warszawa
e-mail: pozytek@mpips.gov.pl

We recommend