Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

DEPARTMENT OF SOCIAL ECONOMY
AND SOLIDAR

Unit responsible for the implementation and promotion of the solutions adopted


more about the department

News

04.09.2019

Komitet Akredytacyjny

Ogłoszenie o uzupełniającym naborze kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej będących: I. specjalistami w obszarze instytucjonalnego wsparcia ekonomii społecznej II. przedstawicielami sektora ekonomii społecznej

29.08.2019

Lista przedsiębiorstw społecznych

Publikujemy zaktualizowaną listę przedsiębiorstw społecznych za lipiec 2019 r. Lista przedsiębiorstw społecznych, to lista podmiotów, które nie dzielą zysku, ale przeznaczają go na cele społeczne.

07.08.2019

Szacowanie wartości zamówienia - wydłużenie terminu

Zapraszamy do przedstawienia ofert cenowych w ramach oszacowania wartości zamówienia na stworzenie internetowego narzędzia bazodanowego prezentującego wynikowe dane statystyczne dotyczące sektora ekonomii społecznej.

17.07.2019

Aktualności

05.08.2019

Od wykluczenia do aktywizacji - ogłoszenie o konkursach uzupełniających

Informacja o przedłużeniu naboru ofert w trzeciej edycji konkursów uzupełniających. Nabór wniosków zostaje przedłużony do 30 sierpnia br.!

Operations

Contact

Ministry of Labour
and Social Policy
Department of Public Benefit

Ul. Żurawia 4a
tel.: (+48 22) 693 47 59
fax.:(+48 22) 693 46 60
00-503 Warszawa
e-mail: pozytek@mpips.gov.pl

We recommend