Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

DEPARTMENT OF SOCIAL ECONOMY
AND SOLIDAR

Unit responsible for the implementation and promotion of the solutions adopted


more about the department

News

14.01.2019

Nowe zadania DES

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej teraz będzie zajmował się także CIS-ami i KIS-ami.

08.01.2019

Fundacje nadzorowane przez MRPiPS

1 stycznia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wprowadzające zmiany w ramowym zakresie sprawozdania z działalności fundacji.

21.12.2018

Nabór na wolne stanowisko pracy

Nabór na stanowisko starszego specjalisty do spraw prawnych i upowszechniania ekonomii społecznej i solidarnej w Departamencie Ekonomii Społecznej i Solidarnej (na zastępstwo).

11.12.2018

Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami UZP dotyczącymi społecznych zamówień publicznych.

Operations

Contact

Ministry of Labour
and Social Policy
Department of Public Benefit

Ul. Żurawia 4a
tel.: (+48 22) 693 47 59
fax.:(+48 22) 693 46 60
00-503 Warszawa
e-mail: pozytek@mpips.gov.pl

We recommend