Lista przedsiębiorstw społecznych

Poniżej publikujemy listę przedsiębiorstw społecznych, czyli podmiotów, które nie dzielą zysku, ale przeznaczają go na cele społeczne (np. na rzecz społeczności lokalnej lub na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które pracują w tym przedsiębiorstwie). Są to przede wszystkim spółdzielnie socjalne, ale także niektóre fundacje, stowarzyszenia i spółki non-profit.

Lista powstała zgodnie z procedurą określoną w "Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020". 

Dla podmiotów, które się na niej znalazły to potwierdzenie statusu przedsiębiorstwa społecznego. Dla wszystkich, którzy są zainteresowani korzystaniem z usług przedsiębiorstw łączących działalność ekonomiczną z celami społecznymi, to baza pozwalająca na ich wyszukiwanie.

Data utworzenia: 2018-06-28 13:08:46 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2018-11-20 14:37:09 przez: Filip Kołodziejski

Zaktualizowana lista przedsiębiorstw społecznych. Stan na 20 listopada 2018 r. uwzględnia dane z 16 województw. 

do pobrania w arkuszu kalkulacyjnym:

>>>Lista_PS_pazdziernik-listopad<<<

do pobrania w pdf:

>>>Lista_PS_pazdziernik-listopad<<<

Data utworzenia: 2018-06-28 13:08:46 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2018-11-20 14:37:09 przez: Filip Kołodziejski

Zaktualizowana lista przedsiębiorstw społecznych. Stan na 23 października 2018 r. uwzględnia dane z 16 województw. 

do pobrania w arkuszu kalkulacyjnym:

>>>Lista_PS_wrzesień<<<

do pobrania w pdf:

>>>Lista_PS_wrzesień<<<

Data utworzenia: 2018-06-28 13:08:46 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2018-11-20 14:37:09 przez: Filip Kołodziejski

Zaktualizowana lista przedsiębiorstw społecznych. Stan na 20 września 2018 r. uwzględnia dane z 16 województw. 

do pobrania w arkuszu kalkulacyjnym:

>>Lista_PS_sierpień<<

do pobrania w pdf:

>>Lista_PS_sierpień<<

Data utworzenia: 2018-06-28 13:08:46 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2018-11-20 14:37:09 przez: Filip Kołodziejski

Zaktualizowana lista przedsiębiorstw społecznych. Stan na 24 sierpnia 2018 r. uwzględnia dane z 16 województw. 

do pobrania w arkuszu kalkulacyjnym:

>>Lista_PS_lipiec<<

do pobrania w pdf:

>>Lista_PS_lipiec<<

Data utworzenia: 2018-06-28 13:08:46 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2018-11-20 14:37:09 przez: Filip Kołodziejski

Zaktualizowana lista przedsiębiorstw społecznych. Stan na 20 lipca 2018 r. uwzględnia dane z 16 województw. 

do pobrania w arkuszu kalkulacyjnym:

>>Lista_PS_czerwiec<<

do pobrania w pdf:

>>Lista_PS_czerwiec<<

Data utworzenia: 2018-06-28 13:08:46 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2018-11-20 14:37:09 przez: Filip Kołodziejski

Stan na 28 czerwca 2018 r. uwzględnia dane z 12 województw: lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniomorskiego. Lista będzie w każdym miesiącu aktualizowana.

do pobrania w arkuszu kalkulacyjnym:

<<<lista PS xlsx>>>

do pobrania w pdf:

<<<lista PS pdf>>>

Data utworzenia: 2018-06-28 13:08:46 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2018-11-20 14:37:09 przez: Filip Kołodziejski