Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej został skierowany na Komitet Stały Rady Ministrów

Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25 czerwca 2014 r. projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) został przekazany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu skierowania go pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów.  Decyzja o dalszych działaniach w zakresie procedowania nad dokumentem zostanie podjęta podczas obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Poniżej zamieszczamy projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w aktualnym  brzmieniu, a także Raport z konsultacji i uzgodnień KPRES wraz z załącznikami.

1. Projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej z dnia 23.06.2014 r.

2. Raport z uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

3. Załącznik nr 1 do raportu: Lista uczestników konsultacji projektu KPRES.

4. Załącznik nr 2 do raportu: Raport z konsultacji wstepnych projektu KPRES

5. Załącznik nr 3 do raportu: Zestawienie uwag do KPRES

6. Załącznik nr 4 do raportu: Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień projektu KPRES z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego

7. Załącznik nr 5 do raportu: Zestawienie uwag nieuwzględnionych

8. Załącznik nr 6 do raportu: Protokół rozbieżności

Data utworzenia: 2014-06-25 10:28:19 ; data modyfikacji: 2014-08-11 16:15:28 przez: Jakub Szewczyk

Tagi:

Polecamy