Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej przyjęty przez Radę Ministrów!

W dniu 12 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Prace nad dokumentem prowadzone były od początku w formule partycypacyjnej w ramach powołanego przez Prezesa Rady Ministrów Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej, przede wszystkim przez Grupę ds. Strategicznych.

Projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej zakłada wprowadzenie szeregu kompleksowych narzędzi, wspierających rozwój sektora ekonomii społecznej, w tym określenie otoczenia prawnego sektora ekonomii społecznej, przede wszystkim w postaci ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu ekonomii społecznej.

 Zasadniczym wyzwaniem jest uzupełnienie istniejących rozwiązań w zakresie finansowania o trwałe mechanizmy finansowania zwrotnego, tj. zapewnienie dostępu m. in. do pożyczek i poręczeń. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomiło pilotaż funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych w ramach Priorytetu I PO KL 2007-2013. Budżet projektu wynosi 30 mln zł. Pożyczki udzielane są przedsiębiorstwom społecznym na preferencyjnych warunkach, do 30 czerwca 2014 r. Ważnym elementem pilotażu jest świadczenie doradztwa na rzecz podmiotów, które otrzymają pożyczkę.

Projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej zakłada także wprowadzenie szeregu kompleksowych narzędzi, wspierających rozwój sektora ekonomii społecznej, począwszy od wspierania partycypacyjnych modeli badania potrzeb społecznych i planowania lokalnego czy wspierania lokalnej samoorganizacji i aktywności obywatelskiej, przez włączenie ekonomii społecznej do głównego nurtu polityk publicznych, związanych nie tylko z kwestią integracji społecznej, na poziomie krajowym i regionalnym, po kwestie związane z upowszechnianiem wiedzy dotyczącej ekonomii społecznej.

Zapisy projektu KPRES wpłynęły na kształt koncepcji systemu wsparcia ekonomii społecznej w nowym okresie programowania. W ramach projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przewidziano wsparcie dla sektora ekonomii społecznej w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9.8 Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

POBIERZ DOKUMENT >>>> (wersja przekazana na RM z poprawką redakcyjną zgłoszoną przez MF)

Data utworzenia: 2014-08-13 10:54:33 przez: Małgorzata Saracyn ; data modyfikacji: 2014-08-29 09:46:16 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy