Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

Jesteś tutaj: Strona główna / Kontakt
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Kontakt

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej
Telefon do sekretariatu departamentu:           
+48 (22) 461 61 30

Redakcja:

Anna Moskwa-Wysokińska
e-mail: ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

Kontakt

Aby przesłać nam wiadomość, skorzystaj z formularza:

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące:  Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

Tagi:

Polecamy