Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Konsultacje PO KL raport MPiPS

Raport z konsultacji społecznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawia raport z konsultacji społecznych PO KL, skierowanych do sektora pomocy społecznej oraz do instytucji rynku pracy. Celem spotkań konsultacyjnych, które odbyły się w dniach 26 lipca 2006 r. oraz 22 sierpnia 2006 r. było zebranie opinii i uwag na temat projektu PO KL, a także propozycji szczegółowych zapisów Programu w zakresie Priorytetu I i VI.

Zobacz Raport>>


 

Tagi:

Polecamy