Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Komitet Akredytacyjny

Spotkanie Grupy Roboczej Komitetu Akredytacyjnego 


Informujemy, że dnia 28 marca 2019 r. o godz. 11:00 w sali 200a (budynek MRPiPS, ul. Żurawia 4a Warszawa) odbędzie się spotkanie grupy roboczej Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

Data utworzenia: 2014-12-23 14:12:48 ; data modyfikacji: 2016-09-09 14:31:57 przez: Patrycja Komorowicz

Przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń ws. naboru kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

 

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 18 sierpnia 2016 r. w przedmiocie naboru kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej uprzejmie informujemy, że termin na przesyłanie zgłoszeń w danym naborze został przedłużony do dnia 25 września 2016 r.

Zgłoszenie zawierające wypełniony załączony formularz oraz CV należy przesłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres poczty elektronicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego: pozytek@mpips.gov.pl oraz Andrzej.Radniecki@mrpips.gov.plPiotr.Barbucha@mrpips.gov.pl z dopiskiem w tytule: Nabór na członków KA.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 25 września 2016 r. (decyduje data nadania wiadomości elektronicznej).


Do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze.

2. Formularz zgłoszeniowy PDF.

3. Formularz zgłoszeniowy DOC.Data utworzenia: 2014-12-23 14:12:48 ; data modyfikacji: 2016-09-09 14:31:57 przez: Patrycja Komorowicz

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

 

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 11 lit. b Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń kandydatur przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu.

Zgłoszenie zawierające wypełniony załączony formularz oraz CV należy przesłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres poczty elektronicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Pożytku Publicznego: pozytek@mpips.gov.pl oraz Andrzej.Radniecki@mrpips.gov.plPiotr.Barbucha@mrpips.gov.pl z dopiskiem w tytule: Nabór na członków KA.

 

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 4 września 2016 r. (decyduje data nadania wiadomości elektronicznej).


Do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze.

2. Formularz zgłoszeniowy PDF.

3. Formularz zgłoszeniowy DOC.
Data utworzenia: 2014-12-23 14:12:48 ; data modyfikacji: 2016-09-09 14:31:57 przez: Patrycja Komorowicz

Sznowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwał przyjętych przez Komitet Akredytacyjny, które zamieszczamy poniżej.

1. Lista członków Komitetu Akredytacyjnego

2. Uchwała nr 1 KA z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie Regulaminu Prac Komitetu

3. Uchwała nr 2 KA z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie powołania grupy roboczej do spraw modyfikacji zasad i warunków realizacji procedury akredytacji oraz zakresu standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w postaci Raportu pn. AKSES-System Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej

4. Uchwała nr 3 KA z dnia 22 września 2014 r. w sprawie opinii Komitetu dotyczącej zakresu standardów i usług działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach systemu AKSES

5. Załącznik do uchwały nr 3 Komitetu Akredytacyjnego

6. Uchwała nr 4 KA z dnia 22 września 2014 r. w sprawie opinii Komitetu dotyczącej Regulaminu procesu akredytacji OWES - rok 2014

7. Załącznik do uchwały nr 4 Komitetu Akredytacyjnego

8. Uchwała nr 6 KA z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie opinii Komitetu dotyczącej Regulaminu procesu akredytacji OWES - rok 2014/2015

9. Protokół ustaleń z I posiedzenia Komietetu Akredytacyjnego w projekcie "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej"

10. Protokół ustaleń z II posiedzenia Komitetu Akredytacyjnego w projekcie "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej"

Data utworzenia: 2014-12-23 14:12:48 ; data modyfikacji: 2016-09-09 14:31:57 przez: Patrycja Komorowicz

Tagi:

Polecamy