Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Informacja o numerze rachunku do dokonywania zwrotów niewykorzystanej dotacji

FIO 2007 - zwrot niewykorzystanych środków z dotacji

2008.01.09
 Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji przyznanej na zadanie realizowane w ramach  Programu FIO 2007 r. należy dokonywać na poniższy bieżący rachunek dochodów prowadzony w Narodowym Banku Polskim o numerze:

 03 1010 1010 0084 4222 3100 0000


Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że w umowie zawartej z organizacjami realizującymi zadania w ramach Programu FIO 2007 r. w § 13 p. 2 błędnie podano numer rachunku bieżącego wydatków Zleceniodawcy.

Właściwy numer rachunku do dokonywania zwrotów niewykorzystanej kwoty dotacji do dnia 31 grudnia 2007 r. to:

53 1010 1010 0084 4222 3000 0000

Tagi:

Polecamy