Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Informacja dotycząca stanu prac nad projektem Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Po przeprowadzeniu szerokich konsultacji międzyresortowych i społecznych przez Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej został zaakceptowany w dniu 30.04.2014 r. przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Kolejnym krokiem będzie wystosowanie prośby do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o wydanie opinii odnośnie zgodności projektu ze Strategią Rozwoju Kraju 2020, a następnie przekazanie na Komitet Stały Rady Ministrów.

Wkrótce dostępny będzie także raport z konsultacji.

PROJEKT KPRES

Tagi:

Polecamy