Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Grupa ds. edukacyjnych

Skład Grupy ds. edukacyjnych działającej w ramach KKRES I kadencji (do października 2018 r.):

Jacek Dziel, Maciej Kopeć, Aleksandra Kowalska, Małgorzata Kowalska, Ewa Leś, Agnieszka Banach-Lewonowska, Anna Łukomska-Dziedzic, Zenon Matuszko, Agnieszka Pacut, Adam Piechowski, Bardara Sadowska

Skład Grupy ds. edukacyjnych działającej w ramach KKRES II kadencji (od 17 grudnia 2018 r.):

Anna Bulka

Jacek Czajka

Zbigniew Hanas

Barbara Sadowska

Leszek Wasiewicz

Wojciech Zarzycki

Spotkania Grupy ds. edukacyjnych:

Data spotkania Tematyka
19.10.2017 Inauguracyjne posiedzenie grupy obejmowało przedstawienie przez przedstawiciela DES wstępnych założeń projektu konkursowego dotyczącego wsparcia spółdzielczości uczniowskiej, a także wstępną dyskusję nad statusem spółdzielni uczniowskich i problemach w ich funkcjonowaniu.
7.12.2017 Drugie posiedzenie grupy było poświęcone dyskusji nad możliwościami stosowania przez spółdzielnie uczniowskie NIP szkoły po zmianie przepisów o VAT (z udziałem przedstawicieli MEN  i MF z komórek organizacyjnych, które wydawały opinię w ww. sprawie). Kontynuowana była także wymiana opinii na temat potrzeby uregulowania statusu spółdzielni uczniowskiej w polskim prawie. Dodatkowo odbyły się prezentacje działań związanych z edukacją na rzecz ekonomii społecznej w regionach – m.in. ROPS w Poznaniu, Stowarzyszenia Morena w woj. pomorskim oraz Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych w woj. wielkopolskim. Na zakończenie przedstawiciele DES przekazali informacje na temat trwających prac nad aktualizacją KPRES.
8.02.2018 Posiedzenie wspólne wszystkich grup roboczych KKRES poświęcone pracom nad aktualizacją KPRES.
21.02.2018 Posiedzenie wspólne wszystkich grup roboczych KKRES poświęcone pracom nad aktualizacją KPRES.
29.05.2018 Spotkanie było połączonym spotkaniem wszystkich Grup działających w ramach KKRES. W trakcie spotkania przedstawiono projekt ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Odbyła się dyskusja, w trakcie której zgłoszono uwagi do projektu. Ustalono, że uwagi zostaną przeanalizowane przez DES i naniesione na projekt ustawy. ROPS Kraków przedstawił także informację nt. narzędzia do tworzenia regionalnych programów ekonomii społecznej.
4.07.2018

W trakcie spotkania omówiono wyniki przeprowadzonej analizy desk research działań w zakresie formalnej i nieformalnej edukacji dotyczącej ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz prezentacji wstępnej koncepcji programu edukacyjnego. Dyskutowano także nad najlepszymi formułami wspierania rozwoju i inkubacji spółdzielni uczniowskich w obecnej sytuacji prawnej.

17.12.2018 Pierwsze spotkanie grupy w ramach KKRES II kadencji, poświecone głównie sprawom organizacyjnym. Przedstawiono zarys koncepcji programu edukacyjnego, jak również zaprezentowano plany na dalsze działania
w ramach obszaru edukacyjnego.

 

loga

Data utworzenia: 2016-10-05 11:28:01 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2018-07-04 08:44:43 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy