Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Grupa ds. edukacyjnych

Skład Grupy ds. edukacyjnych:

Jacek Dziel

Maciej Kopeć

Aleksandra Kowalska

Małgorzata Kowalska

Ewa Leś

Agnieszka Banach-Lewonowska

Anna Łukomska-Dziedzic

Zenon Matuszko

Agnieszka Pacut

Adam Piechowski

Bardara Sadowska

Spotkania Grupy ds. edukacyjnych:

Data spotkania Tematyka
19.10.2017 Inauguracyjne posiedzenie grupy obejmowało przedstawienie przez przedstawiciela DES wstępnych założeń projektu konkursowego dotyczącego wsparcia spółdzielczości uczniowskiej, a także wstępną dyskusję nad statusem spółdzielni uczniowskich i problemach w ich funkcjonowaniu.
7.12.2017 Drugie posiedzenie grupy było poświęcone dyskusji nad możliwościami stosowania przez spółdzielnie uczniowskie NIP szkoły po zmianie przepisów o VAT (z udziałem przedstawicieli MEN  i MF z komórek organizacyjnych, które wydawały opinię w ww. sprawie). Kontynuowana była także wymiana opinii na temat potrzeby uregulowania statusu spółdzielni uczniowskiej w polskim prawie. Dodatkowo odbyły się prezentacje działań związanych z edukacją na rzecz ekonomii społecznej w regionach – m.in. ROPS w Poznaniu, Stowarzyszenia Morena w woj. pomorskim oraz Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych w woj. wielkopolskim. Na zakończenie przedstawiciele DES przekazali informacje na temat trwających prac nad aktualizacją KPRES.
8.02.2018 Posiedzenie wspólne wszystkich grup roboczych KKRES poświęcone pracom nad aktualizacją KPRES.
21.02.2018 Posiedzenie wspólne wszystkich grup roboczych KKRES poświęcone pracom nad aktualizacją KPRES.
29.05.2018 Spotkanie było połączonym spotkaniem wszystkich Grup działających w ramach KKRES. W trakcie spotkania przedstawiono projekt ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Odbyła się dyskusja, w trakcie której zgłoszono uwagi do projektu. Ustalono, że uwagi zostaną przeanalizowane przez DES i naniesione na projekt ustawy. ROPS Kraków przedstawił także informację nt. narzędzia do tworzenia regionalnych programów ekonomii społecznej.

 

loga

Data utworzenia: 2016-10-05 11:28:01 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2018-07-04 08:44:43 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy