Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Ewaluacja projektu

4.12.2017

Uprzejmie informujemy, że termin naboru ofert na zapytanie ofertowe na dokonanie oceny zastosowanych metod konsultacji ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w ramach projektu "Konsultacje+" został przedłużony do 13 grudnia 2017 r.

22.11.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że termin naboru ofert na zapytanie ofertowe na dokonanie oceny zastosowanych metod konsultacji ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w ramach projektu "Konsultacje+" został przedłużony do 4 grudnia 2017 r.

Celem zamówienia jest dokonanie oceny zastosowanych metod konsultacji ustaw wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” przy uwzględnieniu kryteriów efektywności, użyteczności i trafności w ramach projektu „Konsultacje +” .


Projekt „Konsultacje+” jest realizowany w okresie od 1.03.2017 r. do 31.03.2018 r. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Caritas Polska w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.
Głównym celem projektu jest wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących krajowego aktu prawnego: projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, opublikowanym w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich >>>

Oferty można składać do 4 grudnia br.

8.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe na dokonanie oceny zastosowanych metod konsultacji ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w ramach projektu "Konsultacje+"

Celem zamówienia jest dokonanie oceny zastosowanych metod konsultacji ustaw wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” przy uwzględnieniu kryteriów efektywności, użyteczności i trafności w ramach projektu „Konsultacje +” .


Projekt „Konsultacje+” jest realizowany w okresie od 1.03.2017 r. do 31.03.2018 r. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Caritas Polska w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.
Głównym celem projektu jest wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących krajowego aktu prawnego: projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, opublikowanym w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich >>>

Oferty można składać do 22 listopada br.

Tagi:

Polecamy