Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Ankieta dla beneficjentów PO FIO 2009-2010

Ankieta dla beneficjentów PO FIO 2009 (projekty "dwuletnie" zakończone w roku 2010) i 2010 (proejkty "jednoroczne" zakończone w roku 2010)


Szanowni Państwo.

Departament Pożytku Publicznego, zgodnie z §13 umowy na dofinansowanie zadania ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 i 2010, którą zawarli Państwo z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej prosi o wypełnienie krótkiej ankiety, dotyczącej osiągniętych wskaĽników realizacji projektu.

Zaproszenie do wypełnienia ankiety zostało przesłane drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany we wniosku podmiotom, które zakończyły realizację zadania do 15.03.2011 r. (projekty „jednoroczne" zapoczątkowane w 2010 r. i „dwuletnie" projekty zapoczątkowane w 2009 r.).

LINK DO ANKIETY >>>

lub

LINK DO ANKIETY >>>

W związku z problemami technicznymi zaistniałymi w dniach 14-17.02.2011 r. termin wypęłnienia aniekty ulega wydłużeniu do dnia 20.03.2011 r.

*     *     *

Aby ułatwić Państwu wypełnianie ankiety zamieszczamy poniżej wersje papierowe formularza, adekwatne dla działań w poszczególnych priorytetach. Jednocześnie przypominamy, iż ankietę należy wypełnić tylko i wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej. Informacje w tej sprawie otrzymali Państwo drogą elektroniczną. Prosimy o nie wysyłanie wersji papierowej ankiety.:

Wzór ankiety dla projektów w Priorytecie 1

Wzór ankiety dla projektów w Priorytecie 2

Wzór ankiety dla projektów w Priorytecie 3

Wzór ankiety dla projektów w Priorytecie 4


 

Tagi:

Polecamy