Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Aktualności

Publikacje UZP dotyczące społecznych zamówień publicznych


Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącymi społecznych zamówień publicznych. 

"Stan zrównoważonych zamówień publicznych w 2017 roku" stanowi raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne. 

Prezentuje ocenę stanu stosowania instrumentów społecznych przez zamawiających oraz dobre przykłady z praktyki udzielania społecznych zamówień publicznych. Badanie ukazuje m.in. stosunek zamawiających do stosowania aspektów społecznych, ich doświadczenie oraz powody stojące za stosowaniem aspektów społecznych, jak też przyczyny ich niestosowania.

Stan zrównoważonych zamówień publicznych w 2017 roku - raport

Przykladowe spoleczne i srodowiskowe kryteria oceny

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2018-12-11 12:34:01 przez: Katarzyna Bączkowska

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej uprzejmie informuje, iż w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, od 30.10.2017 r. korespondencję w sprawach dotyczących organizacji pożytku publicznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego należy kierować na adres Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Adres do korespondencji:

Departament Społeczeństwa Obywatelskiego

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

 

Dziennik podawczy:

Al. J. Ch. Szucha 14

Działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15

 

Adres poczty elektronicznej:

sekretariat_wk@kprm.gov.pl

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2018-12-11 12:34:01 przez: Katarzyna Bączkowska

Polecamy