Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Aktualności

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, od 30.10.2017 r. korespondencję w sprawach dotyczących organizacji pożytku publicznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego należy kierować na adres Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Adres do korespondencji:

Departament Społeczeństwa Obywatelskiego

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

 

Dziennik podawczy:

Al. J. Ch. Szucha 14

Działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15

 

Adres poczty elektronicznej:

sekretariat_wk@kprm.gov.pl

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-26 13:40:19 przez: Weronika Tomaszewska

FAQ - pytania i odpowiedzi dot. fundacji nadzorowanych przez MRPiPS

21.08.2018

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami dot. fundacji nadzorowanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zaproszenie na spotkanie regionalne z cyklu Bliżej Funduszy Europejskich w Szczecinie - 7 września 2018 r.

21.08.2018

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swojego udziału w spotkaniu.

Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 - ogłoszenie konkursu

16.08.2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018.

Ustawa o spółdzielniach socjalnych

24.07.2018

Zapraszamy do zapoznania się z nowym jednolitym tekstem ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek

09.07.2018

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu(Dz. U. poz. 1209), zostało opracowane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2494).

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu w ramach konsultacji publicznych projektu aktualizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, które odbędzie się 17 lipca 2018 r.

05.07.2018

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego - do 12 lipca br.

Ponowny nabór na wolne stanowisko pracy

04.07.2018

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert na stanowisko ds. audytu w projekcie pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

KPRES na lata 2014-2023

02.07.2018

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji publicznych projektu Uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem tj. Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES)

Lista PS

28.06.2018

Lista przedsiębiorstw społecznych, to lista podmiotów, które nie dzielą zysku, ale przeznaczają go na cele społeczne. Np. na rzecz społeczności lokalnej lub na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które pracują w tym przedsiębiorstwie.

"Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016"

07.06.2018

Opracowanie przygotowane przez GUS. Zachęcamy do lektury.

Polecamy