Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Aktualności

Publikacje UZP dotyczące społecznych zamówień publicznych


Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącymi społecznych zamówień publicznych. 

"Stan zrównoważonych zamówień publicznych w 2017 roku" stanowi raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne. 

Prezentuje ocenę stanu stosowania instrumentów społecznych przez zamawiających oraz dobre przykłady z praktyki udzielania społecznych zamówień publicznych. Badanie ukazuje m.in. stosunek zamawiających do stosowania aspektów społecznych, ich doświadczenie oraz powody stojące za stosowaniem aspektów społecznych, jak też przyczyny ich niestosowania.

Stan zrównoważonych zamówień publicznych w 2017 roku - raport

Przykladowe spoleczne i srodowiskowe kryteria oceny

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2018-12-11 12:34:01 przez: Katarzyna Bączkowska

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej uprzejmie informuje, iż w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, od 30.10.2017 r. korespondencję w sprawach dotyczących organizacji pożytku publicznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego należy kierować na adres Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Adres do korespondencji:

Departament Społeczeństwa Obywatelskiego

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

 

Dziennik podawczy:

Al. J. Ch. Szucha 14

Działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15

 

Adres poczty elektronicznej:

sekretariat_wk@kprm.gov.pl

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2018-12-11 12:34:01 przez: Katarzyna Bączkowska

Aktualności

11.12.2018

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami UZP dotyczącymi społecznych zamówień publicznych.

Artykuły

30.11.2018

Artykuł Dr hab. Bohdana Skrzypczaka "Ekonomia społeczna a solidarna - implikacje podziału ? na podstawie KPRES oraz projektu ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej" Zachęcamy do lektury.

Koordynacja ekonomii społecznej w regionie. Rekomendacje w zakresie projektów koordynacyjnych ROPS.

29.11.2018

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Rekomendacjami.

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia interaktywnej bazy przedsiębiorstw społecznych na stronie internetowej DES.

27.11.2018

Zachęcamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i nadsyłanie ofert.

Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową

22.11.2018

Uruchomiony został pilotaż projektu, który na tym etapie obejmować będzie podmioty z województwa mazowieckiego.

Lista przedsiębiorstw społecznych

20.11.2018

Publikujemy zaktualizowaną listę przedsiębiorstw społecznych. Stan na 20 listopada 2018 r., uwzględnia dane z 16 województw. Lista przedsiębiorstw społecznych, to lista podmiotów, które nie dzielą zysku, ale przeznaczają go na cele społeczne.

Informacja o systemie STRATEG

13.11.2018

STRATEG to system stworzony przez GUS na potrzeby programowania i monitorowania polityki rozwoju. Zgromadzono w nim wskaźniki wykorzystywane do monitorowania realizacji strategii obowiązujących w Polsce (na poziomie krajowym, ponadregionalnym i wojewódzkim) oraz w Unii Europejskiej (strategia Europa 2020).

Zaproszenie na spotkanie regionalne z cyklu Bliżej Funduszy Europejskich, 20 listopada br. w Gorzowie Wielkopolskim

07.11.2018

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

29.10.2018

Nowe wsparcie dla pracowników przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych i zakładów aktywności zawodowej. W 2019 r. środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przeznaczone między innymi na priorytet związany kształceniem ustawicznym pracowników zatrudnionych w podmiotach ekonomii solidarnej.

Polecamy