Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Aktualności

Archiwum

04.10.2017

Znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie weszła w życie w dniu 25 marca 2017 r.

30.03.2017

Zmiany dot. m.in. usprawnienia procedury wymiany informacji, doprecyzowania zasad składania sprawozdań i doprecyzowania terminu na złożenie sprawozdania. Szczegóły w opisie.

Rozporządzenia

23.11.2016

Zapraszamy do zapoznania się z nowym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300):

Zaproszenie do wzięcia udziału w warsztacie konsultacyjnym dokumentu pn. Kodeks Dobrych Praktyk Organizacji Pożytku Publicznego

20.02.2015

Warsztat odbędzie się w dniu 16 marca br. Zachęcamy do nadsyłania swoich zgłoszeń.

Tagi:

Polecamy