Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Aktualności

Archiwum

04.10.2017

Znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie weszła w życie w dniu 25 marca 2017 r.

30.03.2017

Zmiany dot. m.in. usprawnienia procedury wymiany informacji, doprecyzowania zasad składania sprawozdań i doprecyzowania terminu na złożenie sprawozdania. Szczegóły w opisie.

Rozporządzenia

23.11.2016

Zapraszamy do zapoznania się z nowym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300):

Zaproszenie do wzięcia udziału w warsztacie konsultacyjnym dokumentu pn. Kodeks Dobrych Praktyk Organizacji Pożytku Publicznego

20.02.2015

Warsztat odbędzie się w dniu 16 marca br. Zachęcamy do nadsyłania swoich zgłoszeń.

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych

26.03.2014

W związku z zamiarem rozpoczęcia prac nad nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych, Departament Pożytku Publicznego zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich zainteresowanych tą tematyką, a w szczególności spółdzielców socjalnych, o zgłaszanie do dnia 30 kwietnia br. konkretnych propozycji rozwiązań oraz zmian ustawowych. Propozycje zmian prosimy przesyłać na adres pozytek@mpips.gov.pl (w tytule proszę wpisać "nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych").

Tagi:

Polecamy