Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Aktualności

Materiały na posiedzenie Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej w dniu 8.10.2012 r.

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej >>>

Projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym aktualnie jest w trakcie prac redakcyjnych.


 

Zarządzenie Nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej

2012.09.24

W dniu 6 września 2012 r. Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej. W wyniku nowelizacji przedmiotowego zarządzenia poszerzeniu uległ skład Zespołu oraz jego kompetencje.

Skład Zespołu przedstawia się następująco:

 

Lp.

Nazwa urzędu/organizacji/podmiotu

Liczba przedstawicieli

1.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

3

2.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

1

3.

Ministerstwo Finansów

1

4.

Ministerstwo Gospodarki

1

5.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

1

6.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

1

7.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

1

8.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1

9.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

1

10.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1

11.

Samorząd terytorialny - Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

6

12.

Związki zawodowe - Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych

2

13.

Organizacje pracodawców - Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych

2

14.

Jednostki naukowe

3

15.

Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej

1

16.

Rada Działalności Pożytku Publicznego

2

17.

Stała Konferencja Ekonomii Społecznej

2

18.

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

2

19.

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

2

20.

Krajowa Rada Spółdzielcza

2

21.

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

2

22.

Związek Pracodawców Przedsiębiorstw Społecznych

2

 POBIERZ ZARZˇDZENIE >>>

 


 

Tagi:

Polecamy